Steneveltpark 15
2315 MJ Leiden
Tel.: 071 523 29 35    Mobiel: 06 536 181 21
E-mail: robert.vanderblom@hetnet.nl
www.schildersbedrijf-vanderblom.nl
Inschrijf nummer K.v.K.  66047862
Bank relatie Rabo bank Leiden
IBAN nummer NL71RABO0328914622
B.T.W. nummer NL8563.73.370.B01


Blijft het lage BTW-tarief voor schilderwerk nog gehandhaafd?

Op 1 januari 2000 heeft de overheid de BTW op schilderwerk tijdelijk verlaagd om de werkgelegenheid te bevorderen.

Voor welke werkzaamheden aan de woning geldt het verlaagde BTW-tarief?

Het verlaagde BTW-tarief geldt voor het schilderen en stucadoren van woningen ouder dan 2 jaar die door particulieren worden bewoond. Bepaalde voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden die een schilder of stucador moet verrichten voordat wordt overgaan tot het eigenlijke schilder- of stucadoorswerk vallen ook onder het verlaagde BTW-tarief. Het verlaagde tarief is echter niet van toepassing als de werkzaamheden te ver afstaan van het eigenlijke schilder- of stucadoorswerk. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanbrengen van tegels of het plaatsen van een nieuwe wand alvorens met de schilders- of stucadoorswerkzaamheden begonnen kan worden.